Jeruville: egy globális város az interneten. Egy város határok nélkül. Egy hely a kapcsolatteremtésre/kommunikációra és tapasztalatcserére, információ-megosztásra. A tudásra és találkozásokra. A szabadság városa. Ahol minden lehetséges. A határok átugrása, az örök élet és a világegyetem újraindítása.

És ahogy a JeruVille-i gondolkodás közelebb hozza a világ részeit egymáshoz, egyre inkább beszüremlik a valóságba is. JeruVille mindenhol ott van.

Egyszer-egyszer a JeruVille-iek úgy döntenek, hogy meglátogatnak egy országot vagy várost, hogy megismerkedjenek vele. Hogy felfedezzék, és hogy Jeruville szellemét importálják oda. Sok kérdést tesznek fel ezért, és érdekes kutatásokat végeznek.

JeruVille konténervárosa épp most landolt újra. Ezúttal Budapesten, Magyarországon épül fel és már meg is indult a felfedezés útján.

Szeptemberben él? el?adás lesz a konténervárosban, a német
JeruVille-iekkel egyidej? on-line összeköttetésben. Egy el?adás
a szabadságról, a határ nélküliségr?l, a kommunikációról és a
tapasztalatcserér?l.

Keresd a fehér nyulat és kövesd a pixeles nyúljáraton keresztül –
elvezet Téged Jeruville-be.